การ์ตูน(หนอนน้อยหรรษา)

 

 

 

การ์ตูน(หนอนน้อยหรรษา)

1

คู่หูกัน เเละเพื่อนๆๆ

2

 

 

 

 

Advertisements
Posted in การ์ตุน | Leave a comment

ต้นไม้(ต้นชบา)

ชบา-2

 

 

ชบาพืชที่พบได้ทั่วไปในส่วนต่างๆ ของโลกมีถิ่นกำเนิดเป็นบริเวณกว้างใขเขตร้อนชื่น จากสมมุติฐานของ Ross Gast ในหนังสือ Genetic History of Hibibiscus rosasinensis บันทึกว่า ชบามีการกระจายพันธุ์เริ่มจากอินเดีย ซึ่งมีการนำชบามาใช้ประโยชน์ในกลุ่มชาวโพลินนีเซียน ต่อมาจึงแพร่หลายไปสู่จีน และบริเวณหมู่เกาะแปซิฟิก โดยนำชบาดอกสีแดง ( ปัจจุบันคือ Hibiscus rosasinensis ) ที่เรียกกันว่า กุหลาบจีน หรือ ” Rose of China ” ซึ่งมี ทั้งกลีบดอกชั้นเดียวและดอกซ้อนมาใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ มีการสะสมพันธุ์   และส่งไปประเทศในแถบยุโรป

ชบาแพร่เข้าสู่ยุโรปครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2221 โดย Van Reed ซึ่งเป็นชบาสีแดงกลีบดอกซ้อน ต่อมาในปี พ.ศ. 2275 Philip Miller และคณะได้นำชบาพันธุ์ดอกซ้อนและพันธุ์อื่น ๆ เข้าไปเผยแพร่ในอังกฤษ โดยนำมาปลูกสะสมพันธุ์ที่ The Chelsea Physic Garden และทดลองผลิตลูกผสม แต่ยังไม่แพร่หลายนัก ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hibiscus javanica เพราะเข้าใจว่าชบาที่นำเข้ามาเป็นพืชพื้นเมืองของเกาะชวา (Java)ของอินโดนีเซีย ต่อมากัปตันคุกและคณะได้เดินเรือสำรวจหมู่เกาะในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกไปพบชบากลีบดอกซ้อนสีแดงปลูกอยู่ทั่วไป

การปลูกชบาในฮาวายมีความนิยมมากว่า 100 ปีแล้ว  ในช่วงแรกมีการนำชบาสีแดงกลีบดอกชั้นเดียวจากจีนมาผสมกับพันธุ์พื้นเมืองของฮาวาย และพู่ระหง เพื่อผลิตลูกผสมที่มีลักษณะแปลกใหม่ โดยในปีพ.ศ.2457 GERNIT  WILDER เป็นบุคคลแรกที่รวบรวมพันธุ์ชบาและนำมาจัดแสดงได้มากถึง 400 พันธุ์ ในปีต่อมาจึงเรื่มมีผู้ให้ความสนใจและผลิตลูกผสมที่มีรูปร่างและสีสันแตกต่างกันออกมามากมาย จนในปี พ.ศ.2466 มีการออกกฎหมายประกาศให้ชบาเป็นดอกไม้ประจำ

นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาชบาพันธุ์ลูกผสม ๆ โดยนักปรับปรุงพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการเข้ามาสู่ประเทศไทยของชบานั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเมื่อใด  แต่ก็มีเรื่องราวของดอกพุดตาน  [  Hibicus mutabilis  ]  ซึ่งเป็นพืชในสกุล ชบาปรากฏอยู่ในหนังสือไตรภูมิพระร่วง วรรณกรรมสมัยสุโขทัย กล่าวถึงการใช้ดอกพุดตานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ( เป็นสัญลักษณ์ของการผลัดแผ่นดิน เพราะดอกพุดตานจะเปลี่ยนสีไปตามอุณหภูมิของวันนั่นเอง ) จึงน่าเชื่อได้ว่าจะมีการปลูกเลี้ยงพืชสกุลชบาในประเทศไทยกันแล้วในสมัยสุโขทัยและสันนิษฐานว่าคงจะนำเข้าจากประเทศจีนที่มีการติดต่อค้าขายกันอยู่ในสมัยนั้น นอกจากนี้ในสมัยโบราณคนไทยยังมีประเพณีและความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียในด้านที่ไม่เป็นมงคล  เช่น  การใช้ดอกชบาคล้องคอนักโทษประหาร เพื่อประจานความผิด  แต่ในปัจจุบันความเชื่อนี้ได้ลดน้อยลงจนแทบไม่เห็นร่องรอยเดิม  ขณะเดียวกันก็มีความเชื่อที่เป็นสิริมงคลเกี่ยวกับชบา  เช่น  คนปีกุนที่ปลูกบ้านใหม่จะใช้ดอกชบาและใบทองพันชั่งวางก้นหลุมรองเสาเอกของบ้าน  เพราะเชื่อว่าจะทำให้เจ้าของบ้านร่ำรวย จึงกล่าวได้ว่า ชบาเป็นพืชที่มีความผูกพันกับคนไทยมาช้านาน  นิยมนำมาปลูกประดับบ้าน เพราะดูแลรักษาง่ายและออกดอกสวยงามตลอดปี

Posted in ต้นไม้ | Leave a comment

ต้นไม้(ดอกเข็ม)

ดอกเข็ม2

ต้นเข็ม เดิมเป็นพรรณไม้พื้นเมืองของอเมริกาใต้ จัดว่าเป็นไม้พุ่ม ซึ่งมีความสูง 1-3 เมตร  เข็มหอม หรือเข็มขาวมีสำต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งใกล้ผิวดินจำนวนมาก เราจึงพบว่าเข็มหอมมักอยู่กันเป็นพุ่มแน่น โดยแต่ละต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้น 1-2 เซนติเมตรเปลือกสีดำหรือม่วงเข้ม ใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีแกมขอบขนาน เรียงตรงข้าม หน้าใบมัน สีเขียวเข้ม หลังใบสีอ่อนกว่าและเห็นเส้นใบชัดเจน ในส่วนของช่อดอก จะมีสีขาว ออกที่ปลายยอด มีเส้นผ่าศูนย์กลางช่อดอก 8-18 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก  ดอกย่อยมีกลีบเลี้ยงสีเขียวรูปถ้วย ปลายแยกเป็นกลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดเล็ก ๆ ยาว 2.5-3 เซนติเมตรปลายหลอดมีกลีบแยกจากกันเป็น 4 กลีบ แต่ละกลีบรูปไข่กว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 0.6 เซนติเมตร เมื่อดอกบานมีเส้น   ผ่าศูนย์กลาง 1.2-2 เซนติเมตร ดอกย่อยภายในช่อดอกเดียวกันบานในเวลาใกล้เคียงกัน ดอกที่บานใหม่ ๆ จะมีสีขาว บริสุทธิ์ เมื่อใกล้โรยจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ ดอกมีกลิ่นหอม และออกดอกตลอดปี

การปลูกและขยายพันธุ์เข็ม

                ขยายพันธุ์ได้หลายวิธี   เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง หรือตอนกิ่ง  ออกรากได้ง่าย ปลูกเลี้ยงและบำรุงรักษาง่าย ทนทาน มีอายุยืนนานหลายปี ชอบดินที่มีความชื้นสูงและชอบแดดจัด ต้นที่ปลูกในที่มีแสงน้อยหรือได้รับร่มเงาของต้นไม้อื่น จะมีกิ่งยืดยาวและไม่ค่อยออกดอก

ถิ่นกำเนิด :  เป็นพันธุ์ไม้หอมพื้นเมืองแถบอเมริกาใต้

ลักษณะทั่วไป
ต้นเข็มเป็นพรรณไม้ยืนต้นมีพุ่มขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางขนาดลำต้นมีความสูงประมาณ3-5เมตรลำต้นเป็นต้นเดี่ยวหรือแตกกอแผ่สาขาออกไปเป็นต้นต้นเล็กกลมขนาดเส้นรอบวงประมาณ 4-10เซนติเมตรลำต้นเรียบสีน้ำตาลกิ่งยอดมีสีเขียวแตกกิ่งตรงขึ้นด้านบน ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่สลับกันรอบต้นและกิ่ง ใบแข็งเปราะมีสีเขียวสด โคนใบมนปลายใบแหลม ลักษณะใบมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์ออกดอกเป็นช่อออกตรงส่วนยอดซึ่งมีก้านดอกชูไว้ภายในช่อประกอบด้วยดอกเล็กๆลักษณะ
เป็นหลอดเล็ก ๆ ซึ่งมีกลีบอยู่ส่วนบน ประมาณ 4-5 กลีบ กลีบเล็กแหลม ลักษณะดอกและสีสันแตกต่างกันไป
ต้น  เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดย่อม ลำต้นสูงประมาณ 3–5 ฟุต จะแตกกิ่งก้านสาขาออกแผ่เป็นพุ่ม ลำต้นเป็นต้นเดี่ยวหรือแตกกอแผ่สาขาออกไปเป็นต้นต้นเล็กกลมขนาดเส้นรอบวงประมาณ 4-10 เซนติเมตรลำต้นเรียบสีน้ำตาลกิ่งยอดมีสีเขียวแตกกิ่งตรงขึ้นด้านบน
ใบ  ใบของดอกเข็มแข็ง และเปราะง่าย มีสีเขียวสด ลักษณะใบมนรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ใบจะออกเรียงสลับกันคนละทิศทาง ลักษณะใบมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์
 ดอก  ดอกออกเป็นช่อใหญ่ จะออกตรงส่วนยอดของต้น ในแต่ละช่อจะประกอบด้วยดอกขนาดเล็กเป็นหลอด ตรงปลายหลอดจะเป็นกลีบซึ่งมีอยู่ 4-5 กลีบ ปลายกลีบแหลม ลักษณะดอกและสีสรรแตกต่างกันไป
 ฝัก/ผล  เป็นผลกลม ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีดำ
ฤดูกาลออกดอก:  ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม : หอมตลอดวัน
                การปลูก:
    –    การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคารบ้านเรือน
    –    การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนนิยมปลูกเป็นกลุ่มตกแต่งสวนบริเวณบ้านหรือปลูกเป็นแนวรั้วก็ได้ สามารถตัดแต่ง และบังคับรูปทรงได้ตามความเหมาะสม และความต้องการของผู้ปลูก
การดูแลรักษา:  ชอบอยู่กลางแจ้ง ขึ้นได้กับดินทุกชนิดแต่จะชอบดินที่ร่วนซุยมากกว่า มีความชุ่มชื้นพอดี ทนทานต่อความแห้งแล้ง
การขยายพันธุ์:  ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ด กิ่งตอน
ส่วนที่มีกลิ่นหอม:  ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
 การใช้ประโยชน์:
    –    ไม้ประดับ
    –    สมุนไพร
ถิ่นกำเนิด:  แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก
                 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นเข็มไว้ ทางทิศตะวันออก ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพือเอาประโยชน์ทั่วไปทางดอก ให้ปลูกในวันพุธ
การขยายพันธุ์ :  
                การตอน ใช้เวลาในการตอน ประมาณ 30 วัน ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมน
                การขุดต้นอ่อน ที่แตกขึ้นมาใหม่บริเวณโคนต้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ง่าย (พบในต้นที่ปลูกลงพื้นที่แล้วอย่างน้อย 2 – 3 ปีขึ้นไป
ข้อดีของพันธุ์ไม้ :             
                ดอกทยอยบาน ออกดอกตลอดปี
                การปลูกและดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
                หาง่าย ราคาต้นพันธุ์ถูก
 ข้อแนะนำ :         
            ควรมีการตัดแต่งกิ่งขนาดเล็กๆ ออกบ้างโดยเฉพาะกิ่งที่อยู่ในทรงพุ่ม เมื่อดอกโรยควรทำการตัดแต่งช่อดอกแห้งทิ้ง จะช่วยให้มีการแตกยอดใหม่และออกดอกใหม่เร็วขึ้น
             หากต้องการให้มีดอกขนาดใหญ่ นอกจากให้น้ำและปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอแล้ว การตัดแต่งให้มีจำนวนกิ่งที่เหมาะสม จะช่วยให้ดอกมีขนาดใหญ่ตามอายุและความสามารถทางพันธุกรรมได้ดีขึ้น
             เข็มขาวเป็นพันธุ์ไม้หอมที่ชอบแดดจัดเต็มวัน จึงควรปลูกกลางแจ้งจะทำให้ออกดอกขนาดใหญ่ ลำต้นเตี้ย การปลูกในพื้นที่ที่มีแสงแดดรำไรจะทำให้ไม่ค่อยออกดอก ต้นสูงชลูดและไม่แข็งแรง
ข้อมูลอื่นๆ :
             ในทรรศนะของผู้รวบรวม เข็มขาวเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความคุ้มค่าทั้งในด้านการปลูกและดูแลรักษา การออกดอก ความหอม สามารถเรียกได้ว่า สวย ทน ถูก
สรรพคุณ
            ดอกเข็มขาว เป็นต้นไม้พุ่ม ใช้ดอกใส่พานบูชาพระ ให้ประโยชน์ในทางยา รากมีรสหวาน รับประทานแก้โรคตา เจริญอาหาร สามารถฆ่าพยาธิ แก้ตาแดง แก้ริดสีดวงงอกในจมูก
สรรพคุณทางยา:
    –    รากมีรสหวานใช้รับประทานแก้โรคตา เจริญอาหาร
    –    ใบใช้เป็นยาฆ่าพยาธิ
    –    ดอกแก้โรคตาแดง ตาแฉะ
    –    ผลแก้โรคริดสีดวงในจมูก
การเป็นมงคล
            คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกเข็มไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีความฉลาดเฉียบแหลม เพราะเข็มคือสิ่งที่มีความแหลมคม ดังนั้นคนไทยโบรานจึงใช้ดอกเข็มในพิธีไหว้ครูเพื่อจะได้เป็นนักปราชญ์ที่มีสติปัญญาฉลาดเฉียบแหลมนอกจากนี้ยังใช้ดอกเข็มเป็นเครื่องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทางศาสนาได้เป็นสิริมงคลยิ่งนัก
Posted in ต้นไม้ | Leave a comment

ต้นไม้(ต้นลีลาวดี)

ต้นลีลาวดี

8250-2

ประวัติดอกลีลาวดี เดิมทีแล้วต้นลั่นทมเป็นไม้ที่นำเข้ามาจากเขมร ซึ่งมีชื่อเดิมว่า “ต้นขอม” เล่ากันว่ามีการนำเข้ามาปลูกในไทย เมื่อครั้งไปตีนครธมจนได้รับชัยชนะ แล้วได้มีการนำต้นไม้ชนิดนี้เข้ามาปลูก และเรียกชื่อเป็นที่ระลึกว่า “ลั่นธม” โดยคำว่าลั่นนั้นแปลว่า ตีฆ้อง ลั่นฆ้อง ลั่นกลอง ส่วนคำว่าธมนั้นมากจากคำว่า “นครธม” จึงเป็นที่มาของชื่อลั่นธม และเพี้ยนกลายมาเป็น “ลั่นทม” ในปัจจุบัน โดยมีผู้รู้ด้านภาษาไทยได้กล่าวถึงความหมายของลั่นทมไว้ โดยมีความหมายว่า “การละแล้วซึ่งความทุกข์ความโศกเศร้าและมีความสุข” เพราะคำว่าลั่นนั้นมีหมายว่า แตกหัก ละทิ้ง ส่วนคำว่าทมก็หมายถึงความทุกข์โศก !

Posted in ต้นไม้ | Leave a comment

การ์ตูน(เอคโค้)

การ์ตูน(เอคโค้)

3

เอคโค้เละพองเพื่อน

4

 

 

Posted in การ์ตุน | Leave a comment

การ์ตูน(โฟเซ่น)

การ์(โฟเซ่น)

6

 

5

พร้อมทั้งเพื่อนๆมีกวางด้วย

 

Posted in การ์ตุน | Leave a comment

It หน้ารู้ (วิธีการสมัครเฟสบุ๊ค)

 

 

วันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีในการสมัครใช้งาน facebook กันซึ่งขั้นตอนง่ายๆ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนักสมัครใช้งานไม่กี่นาทีก็เสร็จแต่ก่อนที่จะไปเริ่มสมัครใช้งาน Facebook นั้นสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องมีนั่นก็คือ อีเมล์ เพราะจำเป็นจะต้องมีอีเมล์ในการยืนยันตัวเองก่อนสมัครเข้าใช้งาน Facebook นั่นเอง เป็นอีเมล์ของอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Gmail , Yahoo หรือ Outlook ก็ได้ แต่แนะนำให้คุณใช้อีเมล์ที่สมัครขึ้นมาใหม่จะดีกว่าเนื่องจากเมื่อใช้อีเมล์นั้นสมัครแล้วจะมีการรับส่งข้อมูลจาก Facebook เข้ามาเป็นจำนวนมากนั่นเองจึงควรสมัครอีเมล์ใหม่ต่างหากไม่ควรใช้ร่วมกันกับอีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อเรื่องงาน

สมัคร facebook

ขั้นตอนในการสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ Facebook

1..ให้คุณเปิดหน้าเว็บขึ้นมาโดยการเข้าไปที่ http://www.facebook.com ก่อน คุณก็จะพบกับหน้าเริ่มต้นการใช้งาน Facebook ซึ่งคุณจะสังเกตๆได้ว่ามุมบนสุดด้านขวามือนั้นจะมีให้ใส่ อีเมล์ และ รหัสผ่าน ในการเข้าใช้งานสำหรับผู้ที่สมัคร Facebook แล้วเท่านั้น ส่วนใครที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ Facebook มาก่อนแนะนำให้มาดูด้านล่างบริเวณที่เขียนเอาไว้ว่า ลงทะเบียน ซึ่งคุณสามารถที่จะจะสมัครสมาชิดได้ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายค่าบริการไดๆ ทั้งสิ้น คุณจะเห็นว่าด้านล่าง ลงทะเบียน นั้น มีช่องสีขาวๆ เพื่อให้คุณใส่ ชื่อ นามสกุล อีเมล์ รหัสผ่านใหม่ เพศ วันเดือนปีเกิดของคุณอยู่ ซึ่งคุณจำเป็นที่จะต้องกรอกให้ครบถ้วน ในส่วนของ ชื่อ และ นามสกุลนั้น คุณสามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนใหม่หลังจากการสมัครเสร็จสิ้นแล้วได้ เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วก็ให้คุณเลือกกดที่สี่เหลี่ยมสีเขียวที่เขียนเอาไว้ว่า ลงทะเบียน ได้ทันที ในกรณีที่หน้าเว็บไซต์ Facebook ของคุณนั้นขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนั้นคุณสามารถที่จะปรับให้เป็นภาษาไทยได้โดยการคลิกเลือก ภาษาไทย ด้านล่างสุดของเว็บไซต์ Facebook นั่นเอง

ลงทะเบียนสมัคร facebook

2.หลังจากนั้นจะมีตัวอักษรขึ้นมาให้คุณพิมพ์อักษรนั้นลงไปในชิองสี่เหลี่ยมสีขาวด้านล่างเพื่อยืนยันว่าคุณไม่ใช่บอทนั่นเอง หลังจากนั้นให้คุณคลิกที่สี่เหลี่ยมสีเขียวที่เขียนเอาไว้ว่า ลงทะเบียน ได้ทันที

ลงทะเบียนสมัคร facebook

3. หลังจากนั้นคุณก็จะเห็นว่าหน้า Facebook ของคุณนั้นได้เปลี่ยนหน้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะมีเขียนไว้ว่า ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 และ ลำดับที่ 4 นั่นเอง
ลำดับที่ 1 นั้นคือการเพิ่มเพื่อนคุณสามารถที่จะคลิกเพื่อ ข้าม ในส่วนนี้ไปก่อนก็ได้ซึ่งจะมีลิ้งค์ให้คุณคลิกอยู่ด้านล่างขวามือตัวเล็กๆ นั่นเอง
ลำดับที่ 2 คือ การ ค้นหาเพื่อน ให้คลิกตรง ลิ้งค์ ข้ามขั้นตอนนี้ ตัวเล็กๆ มุมขวามือไปได้เลย
ลำดับที่ 3 เป็นการ กรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งในส่วนนี้จะมีให้คุณกรอก โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ บริษัท ของคุณจะกรอก และ คลิก บันทึก และ ดำเนินการต่อ หรือ จะคลิกลิ้งค์ที่เขียนว่า ข้ามก็ได้
ลำดับที่ 4 Phofile Picture หรือ Set your profile picture ขั้นตอนนี้ทาง Facebook เขาจะให้คุณใส่รูปประจำตัวของคุณซึ่งคุณสามารถที่จะ อัพโหลดรูปภาพ จากคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ คลิกที่ ถ่ายรูป จากกล้องคอมพิวเตอร์ของคุณก็ได้ แต่ถ้ายังไม่อยากใส่รูปถ่ายก็ให้คลิก ข้าม ไปได้เลย แค่นี้ก็จะเสร็จทั้ง 4 ลำดับ แล้วส่วนขั้นตอนต่อไปนั้นสามารถดูได้จากข้อ 4

ลงทะเบียนสมัคร facebook

4. ขั้นตอนต่อไปนั้นทาง Facebook จะให้เราเข้าไปยืนยันตัวตนใน อีเมล์ที่เรากรอกไปในข้อที่ 1 นั่นเอง ให้คุณเขาไปที่ กล่องขาเข้า ในอีเมล์ของคุณซึ่งผู้ส่งจดหมายนั้นจะเป็นชื่อ Facebook และชื่อข้อความนั้นจะเขียนเอาไว้ว่า การยืนยันชื่อเข้าใช้งาน Facebook ให้คุณคลิกเข้าไปที่อีเมล์ฉบับนั้นได้เลย พอเข้าไปในเนื้อหาอีเมล์แล้วคุณจะเห็นว่าจะมี ลิ้งค์ สีน้ำเงิน ยาวๆ สักหน่อย ให้คุณคลิกที่ลิ้งค์นั้นเพื่อ ตอบรับการสมัครการใช้งาน Facebook ได้ทันที หลังจากนั้นจะมีหน้า Facebook เด้งขึ้นมาพร้อมกับ ป๊อปอัพ เล็กๆ ที่เขียนว่า บัญชีผู้ใช้ได้รับการยืนยันแล้ว ก็ให้คุณคลิกที่ปุ่มสีน้ำเงินที่เขียนว่า ตกลง

ลงทะเบียนสมัคร facebook

5.จากนั้นเราก็จะกลับมายังหน้าเว็บไซต์ Facebook อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในส่วนหน้านี้ทาง Facebook นั้นเขาจะให้ผู้ใช้งาน ค้นหาเพื่อน หรือ กรอกข้อมูลส่วนตัว ของคุณซึ่งให้ผู้ใช้งานเข้าไปกรอกข้อมูล และ เพิ่มเพื่อนด้วยนะ

6.หลังจากนั้นคุณก็สามารถที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์ Facebook ได้ทันที เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ได้สมัครยากอะไรเลย และเมื่อใช้งาน สมัคร Facebook แล้วก็อย่าลืมที่จะออกจากระบบทุกครั้งด้วยนะที่ลูกศรชี้ลงเล็กๆ ด้านบนสุดขวามือจะมีให้เลือก ออกจากระบบอยู่นั่นเอง

Advertisements
Posted in ITน่ารู้ | Leave a comment